Efter denne tragedie bestemte Jørgen Elers ved sit testamente af 27. November 1691, at der af hans midler skulle oprettes et kollegium for 16 studenter, og 29. November samme år udstedtes fundatsen herfor.