Bliv Elersianer

"Du, Alumne, som i år ind i rækken træder, har nu set, hvor vejen går frem til held og hæder"

Fra nr. 14 i Cantica elersiana, Elers' sangbog

Elers’ Kollegium huser i dag 20 Alåmner fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Da Jørgen Elers grundlagde kollegiet, bestemte han, at visse studieretninger skal være repræsenteret på Elers’ Kollegium. Derfor bor der som minimum 5 teologistuderende, 2 historie-, rets- eller statsvidenskabsstuderende, 2 medicinstuderende, 1 nordisk/germansk/romansk/engelsk filologistuderende og 1 naturhistorie- eller geografistuderende.

Medlemmer af Jørgen Elers’ og hustruen Anna Margrethe Wandalls slægt har fortrinsret til pladserne. Udnævnelserne sker efter indstilling fra denominatorerne, der repræsenterer Elers’ hhv. Wandalls slægter. 

Ansøgning

For at søge ind på Elers’ Kollegium skal man som minimum have bestået to års normeret studietid (120 ECTS) på enten Københavns Universitet eller Danmarks Tekniske Universitet og være dansk statsborger.

Ansøgning foregår skriftligt til kollegiet og skal indeholde ansøgningsskema, motiveret ansøgning samt dokumentation for uddannelsesforløb.

Slægtsberettigede studenter har fortrinsret og er fritaget for kravet om min. to års studietid. Ansøgere, der påberåber sig slægtskab med Jørgen Elers eller hans hustru, Anna Margrethe Wandall, skal fremsende et stamtræ, hvoraf det fremgår, at de nedstammer fra søskende til Jørgen Elers eller Anna Margrethe Wandall, fra søskende til disses forældre eller fra søskende til disses bedsteforældre.

Det er også muligt at blive optaget, hvis man er ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet eller Danmarks Tekniske Universitet.

Man kan bo på Elers’ Kollegium i 5 år.

De fagspecifikke krav fremgår af Alåmneopslaget. Uopfordrede ansøgninger vil ikke blive taget i betragtning.

Ledige Alåmnepladser

Der er en ledig plads på Elers’ Kollegium lige nu.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du rette henvendelse til ic@elers.dk.

Ledige fremlejepladser

Vi har ingen ledige fremlejepladser på nuværende tidspunkt.