Bygningen blev underkastet en hovedreparation i 1891, haven udvidet i 1890. Iøvrigt blev muren til Skindergade hovedistandsat i perioden 1924-25.