Højesteretsassessor, etatsråd Jørgen Elers (1647-92) og hans hustru Anne Margrete f. Wandal (1654-1700) havde to børn. Ved operahusets brand 19. april 1689 mistet de på tragisk vis deres to børn.