Bygningen, der opførtes efter tegninger af J. C. Ernst og kostede ca. 13.000 rdl., bestod af kælder og 3 stokværk i røde mursten; i anden etage var der indrettet to sale til auditorium og til bibliotek og raritetskabinet. Facaden til gaden, der er prydet med lisener, er strengt symmetrisk; har syv vinduesfag, hvoraf det midterste med porten er bredere end de andre. Portbuens slutsten bærer årstallet 1703. Derover sidder en tidligere forgyldt portrætmedaljon af Frederik IV med indskriften: »Fredericus IIII – D. G. Rex Dan. Norv. V. G.« Trappen ligger midt i bygningen og er ført uden om en balusterprydet åbning mellem portrummet og første stokværk.