Elers Kollegium søger en ny denominator

 

Herved indkaldes ansøgninger fra den eller de af Jørgen Elers’ familie der måtte anse sig berettiget til at udøve den i fundatsen for Elers Kollegium hjemlede denominationsret. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om slægtskabsforholdet, samt gerne de øvrige betingelser der kan komme i betragtning, jf. fundatsen.

 

Frist: 21. august 2017.

Ansøgningen indsendes til Stipendiebestyrelsen, Legater@adm.ku.dk, eller
Stipendiebestyrelsen
Københavns Universitet
Nørregade 10
1165 København K