Elers’ tragedie

19. April 1689

Højesteretsassessor, etatsråd Jørgen Elers (1647-92) og hans hustru Anne Margrete f. Wandal (1654-1700) havde to børn. Ved operahusets brand 19. april 1689 mistet de på tragisk vis deres to børn.

Read more

Fundatsen skrives

29. November 1691

Efter denne tragedie bestemte Jørgen Elers ved sit testamente af 27. November 1691, at der af hans midler skulle oprettes et kollegium for 16 studenter, og 29. November samme år udstedtes fundatsen herfor.

Read more

Kollegiet indviges

18. November 1705

Bygningen, der opførtes efter tegninger af J. C. Ernst og kostede ca. 13.000 rdl., bestod af kælder og 3 stokværk i røde mursten; i anden etage var der indrettet to sale til auditorium og til bibliotek og raritetskabinet. Facaden til gaden, der er prydet med lisener, er strengt symmetrisk; har syv vinduesfag, hvoraf det midterste med porten er bredere end de andre. Portbuens slutsten bærer årstallet 1703. Derover sidder en tidligere forgyldt portrætmedaljon af Frederik IV med indskriften: »Fredericus IIII – D. G. Rex Dan. Norv. V. G.« Trappen ligger midt i bygningen og er ført uden om en balusterprydet åbning mellem portrummet og første stokværk.

Read more

Haven anlægges

8. July 1719

Elers’ have er en af de få af “de gamle” byhaver som er tilbage i København. Det er københavns fjerde største private have.

Read more

Kollegiet brænder

21. October 1728

Kollegiet brændte ved Københavns brand 21. oktober 1728, men genopførtes i alt væsentligt i sin gamle skikkelse 1729-30 under ledelse af overlandbygmester J. C. Krieger. Dets økonomiske forhold var imidlertid så slette, at det først blev genindviet 26. april 1752. Haven og de to småhuse mellem gård og have undgik branden.

Read more

Henrich Steffens foredrag

8. November 1802

Heinrich Steffens holder i vintrene mellem 1802 og 1804 berømte foredrag på kollegiet, hvoraf det første er udgivet under navnet “indledning til filosofiske forelæsninger” (1803). Dette er med til at markere starten på guldalderen. Vel bekendt er hans lange samtale med Oehlenschläger, der havde Guldhornene til umiddelbar følge.

Read more

Kollegiet udvides

8. July 1837

Efter at bogsamlingen var blevet bortsolgt i 1823, blev kollegiet istandsat i 1837 ved hofbygmester J. H.Koch, og biblioteks- og forelæsningssalene omdannet til værelser for 8 nyoprettede pladser.

Read more

Awesome forbedringer

8. July 1891

Bygningen blev underkastet en hovedreparation i 1891, haven udvidet i 1890. Iøvrigt blev muren til Skindergade hovedistandsat i perioden 1924-25.

Read more

Kollegiesamvirket

21. September 1983

I 1983 ingår kollegiet i et kollegiesamvirke med de tre ældste kollegier i Danmark: Valkendorfs Kollegium, Regensen og Borchs Kollegium. Disse har nu fælles administartion, men er dog stadig selvejet. Alle kollegiebygningerne er nu fredet.

Read more

Renovering

8. July 2014

Køkkener og toiletter bliver moderniseret.

Read more