Elersianersamfundet
Elersianersamfundet er stiftet den 19. december 1905. Samfundets formål er at være bindeled mellem Elersianere, såvel tidligere som nuværende beboere af kollegiet. Dette sker dels ved afholdelse af selskabelige sammenkomster, dels ved på anden måde at virke til gav for kollegiet og dets beboere.

Elersianersamfundet har fire årlige arrangementer på kollegiet: 2 F&D-aftener, Hvidvin i Haugen og Gaasegildet.

Skriv til kasserer@elersianersamfundet.dk ved spørgsmål vedrørende indmeldelse.