Ansøgning foregår skriftligt til kollegiet og skal indeholde ansøgningsskema.

For at blive optaget skal man have bestået eksaminer svarende til 2 års normeret studietid på Københavns eller Danmarks Tekniske Universiteter.  Eventuelle slægtninge af fundator eller dennes hustru har fortrinsret, vedlæg dokumentation.

Ansøgere, der påberåber sig slægtskab med Jørgen Elers eller hans hustru Anna Margrethe Wandall, skal fremsende et stamtræ, hvoraf det fremgår, at de nedstammer fra søskende til Jørgen Elers eller Anna Margrethe Wandall, fra søskende til disses forældre eller fra søskende til disses bedsteforældre.

Slægtsberettigede behøver ikke opfylde kravet om 2 års bestået studietid.

Det er også muligt at blive optaget, hvis man er ph.d.-studerende ved Københavns eller Danmarks Tekniske Universiteter.

De fleste pladser er begrænset til specifikke fag – som er beskrevet på de individuelle opslag.  Pladser bliver opslået her på hjemmesiden, på KUnet og på DTU Inside.

NB:  Uopfordrede ansøgninger vil ikke blive taget i betragtning.

Kollegiet i dag

Alumnernes antal er nu 20, hvoraf 5 skal studere teologi, 2 historie, rets- eller statsvidenskab, 2 medicin, 2 matematik, 2 klassisk filologi, 1 nordisk, germansk, romansk eller engelsk filologi, 1 naturhistorie og geografi.

Til pladserne, der er på højst 5 år, har medlemmer af Elers’ og hans hustrus slægt fortrinsret. Udnævnelsen sker (undtagen for 4 pladsers vedkommende, som besættes af universitetets stipendiebestyrelse) efter indstilling af denominatorerne, dvs. en repræsentant for hver af de to slægter. Kollegiet bestyres af Universitetet ved en af konsistorium valgt efor, medens alumnerne selv under eforens godkendelse vælger to inspector collegii.