Det daglige liv på Elers’

Livet på Elers’ er præget af en masse større og mindre begivenheder.

Tour de Chambre

I løbet af hvert semester bliver der arrangeret mindst en Tour de Chambre, hvor man mødes til fællesspisning og derefter går rundt på de deltagende alumnernes råm. Hvert råm har et tema og byder på et traktement af mere eller mindre alkoholisk karakter, med en klar overvægt af ‘mere’.

 

F&D aftener

F&D står for Foredrags- og Diskussionsaftener. Der bliver arrangeret to i løbet af året, hvor en spændende person bliver inviteret til at komme og holde et foredrag for alumnerne. Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål. Disse aftner er normalt særdeles hyggelige.

 

Madklubber

Alle dage, bortset fra fredag og lørdag, er der mulighed for at deltage i den fælles madklub for hele kollegiet, hvor man skiftes til at lave mad til hinanden.

 


Privatphæster

Som alumne kan man benytte kollegiets faciliteter til afholdelse af private phæster.

 

Sangbogen

Elers’ Kollegiums sangskat er bevaret i kollegiets sangbog, Cantica Elersiana, der ofte bliver taget frem og er et fast indslag ved alle kollegiephæster.

 

Rengøringsdage

To gange om året arrangeres der en rengøringsdag, hvor kollegiet bliver gennemgået fra top til tå.


Embeder

Kollegiets alumner varetager i fællesskab den daglige drift og det forventes, at man som alumne engagerer sig i dette arbejde. Meget af det daglige arbejde varetages dog af kollegiets embedsmænd/-kvinder, der vælges for et år af gangen.

Inspector Collegii (I.C.) er kollegiets øverste embede og kollegiets repræsentant overfor Ephoren. Dette embede varetages af to alumner.

Inspector Tulliani (I.T.) er kollegiets praktiske gris og tager sig af de store fællesarealer samt udskiftning af elpærer.

Custos Culinarum (C.C.) har ansvaret for kollegiets kulinariske liv, og vedkommende står derfor for at køkkenerne er i orden samt administrerer madklubben. C.C. er derudover ansvarlig for vaskekælderen og indkøb af diverse rengøringsartikler til fællesbrug.

Director Societatis (Dir.Soc.) har ansvaret for det sociale liv på kollegiet og står for at arrangere phæster og andre sociale aktiviteter, som udflugter, skovture, teaterbesøg og lignende. Dir. soc. udnævner også en RT (Reichs-Trainer), hvis opgave det er at varetage alumnernes og sportsinteresser, men især at forberede dem til den Intercollegiale Fodboldturnering.

Inspector Lectorii (I.L.) sørger for det litterære liv og tager sig af Lectoriet samt kollegiets skriftlige samlinger. I.L. er endvidere ansvarlig for at hejse flaget på alumners fødselsdage og diverse mærkedage.

Membrum varetager salget af øld, vand og slik fra Øldkælderen.

Inspector Horti (I.H.) sørger for ordenens opretholdelse i haven (inkl. havemøbler og haveredskaber) og gårdarealet.

Director Fundi (dir.fund.) & Inspector Fundi(Insp.Fund.) står for at planlægge, udføre og finde økonomiske midler til projekter vedrørende bevaring og fornyelse af Coll.