Ordforklaringer

Alumne / Alåmne = beboer på Elers’ Kollegium

Coll. = forkortelse for Kollegium, underforstået Elers’.

Denominatorerne = de to repræsentanter for efterkommerne af Jørgen Elers og kone, som udvælger nye alumner.

Elersianer = beboer på Elers’ Kollegium.

Elersianersamfundet = sammenslutningen af forhenværende alumner.

Elers’ nålen = en smukt udformet nål/broche prydet af et egern.

Ephoren = den øverste ansvarlige for kollegiet er altid en lektor eller professor ved Københavns Universitet.

Fiscus = den fælles kollegiekasse, hvorfra diverse fællesudgifter bliver betalt.

Haugen = kollegiets skønne have

Lectoriet (Lec.) = kollegiets bibliotek, som også fungerer som det centrale opholdsrum.

Råm = et værelse på kollegiet

Phæst = fest

ØK / MK / NK = Henholdsvis Øverste-, Mellemste- og Nederste Køkken. Da Elers’ består af 3 etager, omtales de respektive etager efter deres køkkenniveau.

Øld = øl

Øldkælderen / Membrumkælderen (til tider forkortet Membrum) = et kælderråm, hvorfra man kan købe øld og sodavand på kredit.