Årets Højdepunkter

Året på Elers’ er præget af en række sjove begivenheder og phæster.

Hvidvin i Haugen

Det akademiske år indledes i august med en reception i Haugen, hvor gamle alumner, samt venner af huset, mødes til et glas hvidvin og lidt mundgodt. Her får man en lejlighed til at hygge sig sammen før semesteret starter, og alle er hjemvendte fra ferien.


Croquet og fodbold

Croquet-turnering
Kort tid efter Hvidvin i Haugen oprinder den største dag i Coll.’s interne sportskalender: Den årlige croquet-turnering. Der spilles efter kollegiets egne regler, som ikke altid er lige lette at forstå, især ikke sidst på dagen, når alkoholtågerne for alvor begynder at sænke sig. Vinderen får æren af at have Ephorens Vandrepokal stående på sit råm indtil næste croquet-turnering.

Den Intercollegiale Fodboldturnering
Årets anden store sportsbegivenhed er den årlige fodbold turnering mod de andre tre kollegier. Der bliver spillet i Fælledparken og vinderen får æren af at holde den efterfølgende phæst.

Phæster

Humlephæst
Efterårssemesterets første kollegiephæst, hvor temaet er øl i alle mulige og umulige afskygninger. Visse år er der endda blevet serveret is lavet af øl.

Carnevalsphæst
Carnevalsphæsten er forårssemestrets første kollegiephæst og har karakter af en klassisk fastelavnsfest, hvor man klæder sig ud, slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Herefter står den på druk og dans, til den sidste falder om.

Sommerphæst
Sommerphæsten afholdes efter, at alumnernes eksaminer er vel overstået og foregår, hvis vejret tillader det, i Haugen. Som regel et brag af en fest, hvor der bliver festet i alle afkroge af kollegiet, til solen står op.
Ephormiddag og gådegilde

Ephormiddag
Phæst kun for kollegiets alumner og ephoren. Phæsten er arrangeret af IC parret, der her får en mulighed for at vise deres kulinariske evner, med hjælp fra alåmnerne.

Gåsegilde
Phæst for nuværende og gamle alumner. Navnet stammer fra den tid, hvor de forhenværende alumner ved denne phæst trakterede kollegiets beboere med et bedre måltid mad, end de var vant til, som oftest en gås. Elersianersamfundet støtter stadigvæk phæsten, og maden er i modsætning til de andre phæster lavet af en kok udefra og ikke af alumnerne selv. Det er også ved denne lejlighed, at nye alumner får overrakt Elers’ nålen som et tegn på de er blevet en del af det elersianske fællesskab.

Santa Lucia optog

I december bliver der opført et smukt Lucia optog, hvor julen, ikke altid lige kønt, bliver sunget ind. Det foregår ved, at det ene køn i samlet flok går fra råm til råm og synger for alle medlemmer af det modsatte køn. Herrerne går lucia på lige år, og damerne på ulige. Det er ofte en interessant oplevelse, da mange alumner glemmer, at optoget kommer, og det er derfor altid spændende, hvad der venter på de forskellige råm.


Ordinære coll. møde

Det Ordinære Coll. møde er kollegiets årlige generalforsamling, hvor de forskellige embeder bliver besat, og hvor kollegiets love kan ændres. De siddende embedsmænd starter aftenen med at spise middag sammen på en restaurant, som en belønning for deres indsats i løbet af året. Det holdes altid i uge 50.

Julefrokost

Hvert år bliver der holdt en uformel julefrokost for kollegiets alumner, der oftest ender med, at alumner i samlet flok danser igennem de nærliggende kollegier, imens der synges “Nu det jul igen”. Sjældent kønt og aldrig værdigt. Dog er det en kærkommen lejlighed til at tilbagehente stjålne egern eller andre genstande fra Regensen og Borchen


Intercoll.-phæster

I løbet af året bliver alumnerne også inviteret til forskellige phæster på de andre gamle kollegier. En gang om året bliver der arrangeret en stor sommerphæst for alle alumner på de fire kollegier i Kollegiesamvirket. Det foregår som regel med, at man starter med at besøge hver af de tre små kollegier, hvor der er drinks og underholdning, hvorefter man ender på Regensen til kæmpe phæst. Envidere arrangeres der årligt intercoll. for de små, gamle kollegier i indre København, dvs. Elers’, Borchs, Valkendorfs og Vartov. Her medbringer hvert gæste-kollegium en ret, og efter middagen er der fest til den lyse morgen på værtskollegiet.