Elers Kollegium

Store Kannikestræde 9, København K

ELERS KOLLEGIUM
ELERS KOLLEGIUM
ELERS KOLLEGIUM

Elers søger ny alumne (historie, jura, økonomi, statskundskab)

Elers søger ny alumne (PhD plads)

Elers søger ny alumne (Teologi)

Elers søger ny alumne (PhD plads)

Ledig Alumneplads til ph.d.-studerende på Elers Kollegium pr. 15./5. 2017

Har du lyst til at videreføre en mere end 300 år gammel tradition, som kombinerer studenterliv, tradition og ånd? Så er det måske dig vi leder efter!

Elers Kollegium søger ny alumne. Du skal være ph.d.-studerende ved KU eller DTU og være dansk statsborger. Huslejen er pt. 3035 kr. samt 175 kr. i kollegieskat om måneden. Depositum udgør 4.000 kr. Ansøgningsfrist er d. 1. april 2017. Slægtsberettigede har fortrinsret ved opfyldelse af de gældende krav.

Ansøgningsproceduren

Ansøgning foregår skriftligt til kollegiet. Oplys venligst navn, adresse, cpr-nummer og øvrige kontaktoplysninger. Ansøgningen skal indeholde følgende: 1. Dokumentation for uddannelsesforløb, herunder uddannelsessted(er) og opnåede resultater. 2. Seneste årsopgørelse fra SKAT. 3. Motiveret ansøgning på maks. en A4-side. 4. Evt. dokumentation for slægtsberettigelse. I ansøgningen skal du desuden angive, hvornår du forventer at afslutte dine studier samt skrive under på, at du er dansk statsborger. Ansøgning inkl. relevante bilag sendes i tre eksemplarer til:

Elers Kollegium, St. Kannikestræde 9, 1169 København K. mrk. Ansøgning. (Mangelfulde eller for sent indsendte ansøgninger tages ikke betragtning.)

Om Elers Kollegium

Elers Kollegium er Danmarks fjerdeældste studenterkollegium. Det blev stiftet i 1691 af højesteretsassessor Jørgen Elers og har siden 1705 forenet studenterliv, tradition og ånd. Kollegiet blev indrettet i en nyopført bygning i St. Kannikestræde i København, hvor det stadig ligger. I dag huser kollegiet tyve studerende fra KU og DTU fordelt på forskellige studieretninger. Stedets daglige drift ligger i alumnernes hænder, og det er derfor i høj grad dem, der præger stedet. Samtidig eksisterer der også rige traditioner, hvorved kollegiets lange historie holdes i hævd, bl.a. synger vi fra vores egen sangbog (cantica elersiana) til alle fester og møder. Derfor er engagement, traditionsbevidsthed og aktiv deltagelse i kollegiets liv en nødvendig forudsætning for at blive alumne, selvom der til en hver tid er forståelse for alumnernes respektive studier og privatliv.

Elers søger ny alumne (historie, jura, økonomi, statskundskab)

Ledig Alumneplads til studerende med historie, jura, økonomi, statskundskab som fag på Elers Kollegium pr. 15./5. 2017

Har du lyst til at videreføre en mere end 300 år gammel tradition, som kombinerer studenterliv, tradition og ånd? Så er det måske dig vi leder efter!

Elers’ Kollegium søger ny alumne. Du skal være studerende med historie, jura, økonomi, statskundskab som fag ved KU og være dansk statsborger. Derudover skal du være dansk statsborger og have bestået to års studietid (120 ECTS). Huslejen er pt. 1.619 kr. samt 175 kr. i kollegieskat om måneden. Depositum udgør 4.000 kr. Ansøgningsfrist er d. 1. april 2017. Slægtsberettigede har fortrinsret ved opfyldelse af de gældende krav.

Ansøgningsproceduren

Ansøgning foregår skriftligt til kollegiet. Oplys venligst navn, adresse, cpr-nummer og øvrige kontaktoplysninger. Ansøgningen skal indeholde følgende: 1. Dokumentation for uddannelsesforløb, herunder uddannelsessted(er) og opnåede resultater. 2. Seneste årsopgørelse fra SKAT. 3. Motiveret ansøgning på maks. en A4-side. 4. Evt. dokumentation for slægtsberettigelse. I ansøgningen skal du desuden angive, hvornår du forventer at afslutte dine studier samt skrive under på, at du er dansk statsborger. Ansøgning inkl. relevante bilag sendes i tre eksemplarer til:

Elers Kollegium, St. Kannikestræde 9, 1169 København K. mrk. Ansøgning. (Mangelfulde eller for sent indsendte ansøgninger tages ikke betragtning.)

Om Elers Kollegium

Elers Kollegium er Danmarks fjerdeældste studenterkollegium. Det blev stiftet i 1691 af højesteretsassessor Jørgen Elers og har siden 1705 forenet studenterliv, tradition og ånd. Kollegiet blev indrettet i en nyopført bygning i St. Kannikestræde i København, hvor det stadig ligger. I dag huser kollegiet tyve studerende fra KU og DTU fordelt på forskellige studieretninger. Stedets daglige drift ligger i alumnernes hænder, og det er derfor i høj grad dem, der præger stedet. Samtidig eksisterer der også rige traditioner, hvorved kollegiets lange historie holdes i hævd, bl.a. synger vi fra vores egen sangbog (cantica elersiana) til alle fester og møder. Derfor er engagement, traditionsbevidsthed og aktiv deltagelse i kollegiets liv en nødvendig forudsætning for at blive alumne, selvom der til en hver tid er forståelse for alumnernes respektive studier og privatliv.

Elers søger ny alumne (Teologi)

Ledig Alumneplads til teologistuderende på Elers Kollegium pr. 15./4. 2017

Har du lyst til at videreføre en mere end 300 år gammel tradition, som kombinerer studenterliv, tradition og ånd? Så er det måske dig vi leder efter!

Elers Kollegium søger ny alumne. Du skal være studerende ved Det Teologiske Fakultet på KU, være dansk statsborger og have bestået to års studietid. Huslejen er pt. 1.619 kr. samt 175 kr. i kollegieskat om måneden. Depositum udgør 4.000 kr. Ansøgningsfrist er d. 1. marts 2017. Slægtsberettigede har fortrinsret ved opfyldelse af de gældende krav.

Ansøgningsproceduren

Ansøgning foregår skriftligt til kollegiet. Oplys venligst navn, adresse, cpr-nummer og øvrige kontaktoplysninger. Ansøgningen skal indeholde følgende: 1. Dokumentation for uddannelsesforløb, herunder uddannelsessted(er) og opnåede resultater. 2. Seneste årsopgørelse fra SKAT. 3. Motiveret ansøgning på maks. en A4-side. 4. Evt. dokumentation for slægtsberettigelse. I ansøgningen skal du desuden angive, hvornår du forventer at afslutte dine studier samt skrive under på, at du er dansk statsborger. Ansøgning inkl. relevante bilag sendes i tre eksemplarer til:

Elers Kollegium, St. Kannikestræde 9, 1169 København K. mrk. Ansøgning. (Mangelfulde eller for sent indsendte ansøgninger tages ikke betragtning.)

Om Elers Kollegium

Elers Kollegium er Danmarks fjerdeældste studenterkollegium. Det blev stiftet i 1691 af højesteretsassessor Jørgen Elers og har siden 1705 forenet studenterliv, tradition og ånd. Kollegiet blev indrettet i en nyopført bygning i St. Kannikestræde i København, hvor det stadig ligger. I dag huser kollegiet tyve studerende fra KU og DTU fordelt på forskellige studieretninger. Stedets daglige drift ligger i alumnernes hænder, og det er derfor i høj grad dem, der præger stedet. Samtidig eksisterer der også rige traditioner, hvorved kollegiets lange historie holdes i hævd, bl.a. synger vi fra vores egen sangbog (cantica elersiana) til alle fester og møder. Derfor er engagement, traditionsbevidsthed og aktiv deltagelse i kollegiets liv en nødvendig forudsætning for at blive alumne, selvom der til en hver tid er forståelse for alumnernes respektive studier og privatliv.