Elers Kollegium

Vi Søger ny alumne

Elers Kollegium søger ny alumne. Du skal være studerende ved den matematisk-fysiske faggruppe på Københavns Universitet (matematik, fysik & astronomi, kemi, datalogi) eller ved civilingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet. Derudover skal du være dansk statsborger og have bestået to års studietid (120 ECTS). Slægtsberettigede har fortrinsret og skal kun opfylde fagkravet. Huslejen er pt. 1.611 kr. samt 175 kr. i kollegieskat om måneden. Depositum udgør 4.000 kr. Husleje betales fra d. 1. juli, indflytning senest 15/7. Ansøgningsfrist er d. 20. maj 2016. Ansøgningsproceduren Ansøgning foregår skriftligt til kollegiet. Oplys venligst navn, adresse, cpr-nummer og øvrige kontaktoplysninger. Ansøgningen skal indeholde følgende: Dokumentation for uddannelsesforløb, herunder uddannelsessted(er) og opnåede resultater. Seneste årsopgørelse fra SKAT. Motiveret ansøgning på maks. en A4-side. Evt. dokumentation for slægtsberettigelse. I ansøgningen skal du desuden angive, hvornår du forventer at afslutte dine studier samt skrive under på, at du er dansk statsborger. Ansøgning inkl. relevante bilag sendes i tre eksemplarer til: Elers Kollegium, St. Kannikestræde 9, 1169 København K. mrk. Ansøgning. (Mangelfulde eller for sent indsendte ansøgninger tages ikke betragtning.) Om Elers Kollegium Elers Kollegium er Danmarks fjerdeældste studenterkollegium. Det blev stiftet i 1691 af højesteretsassessor Jørgen Elers og har siden 1705 forenet studenterliv, tradition og ånd. Kollegiet blev indrettet i en nyopført bygning i St. Kannikestræde i København, hvor det stadig ligger. I dag huser kollegiet tyve studerende fra KU og DTU fordelt på forskellige studieretninger. Stedets daglige drift ligger i alumnernes hænder, og det er derfor i høj grad dem, der præger stedet. Samtidig eksisterer der også rige traditioner, hvorved kollegiets lange historie holdes i hævd, bl.a. synger vi fra vores egen sangbog (cantica elersiana) til alle fester og møder. Derfor er engagement, traditionsbevidsthed og aktiv deltagelse i kollegiets liv en nødvendig forudsætning for at blive alumne, selvom der til en hver tid er forståelse for alumnernes respektive studier og privatliv.

Kontakt os